Değirmi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Değirmi Kelime Kökeni

<? ETü *tegir- çevirmek +?  değirmen

Tarihte En Eski Kaynak

tegirmi "yuvarlak" [ Uygurca (1000 yılından önce) ]
tegirme "daire şeklinde olan şey, değirmen taşı, yuvarlak para" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tegir- "çevirmek" fiilinden +? sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için değirmen maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

+mI eki benzersizdir. Eski Türkçe *tegir- fiili kaydedilmemiştir ve bu varsayımsal kökten gelen tüm türevler (Eski Türkçe tegre, Türkiye Türkçesinde teker ve tekerlek) gerek yapı gerek ses evrimi bakımından muğlaktır.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Yabancı ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.