Darmadağın - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Darmadağın Kelime Kökeni

ETü tār- dağıtmak, saçmak, ayırmak  dağıl-

Tarihte En Eski Kaynak

dardağan "tamamen dağılmış, dağınık" [ Tuhfetu'z Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye (1425) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe tār- "dağıtmak, saçmak, ayırmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dağıl- maddesine bakınız.

Kelime Telaffuzu

Darmadağın kelimesiniz telaffuz edilişini Telaffuz sözlüğünden dinleyebilirsiniz, darmadağın nasıl telaffuz edilir? Öğrenmek ve dinlemek için oynat ikonuna basın.

Bu kelime telaffuzunu TRT Telaffuz sözlüğü sağlamaktadır.

Ek Açıklamalar

Karş. Çağatayca tarıg/tarık, Kırgızca taru/tarı, arik/tarık (aynı anlamda). || Aynı kökten Eski Türkçe tar- (dağıtmak, yaymak, saçmak) = Moğolca tara-/tarka- (dağılmak, saçılmak). Anlam ilişkisi için karş. Eski Yunanca spérma/sporá (tohum) < speírō (saçmak, dağıtmak); Arapça ḏarra ͭ (tohum) < ḏarra (saçmak). Ayrıca karş. Eski Türkçe tarım (nehrin dallara ayrıldığı yer, delta).

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.