Dareyn

Ar dārayn دارين [dual.] iki evler, dünya ve ahiret Ar dār دار [#dwr] ev, diyar  dar<sup

Tarihte En Eski Kaynak

[ Seyfettin Asaf ve Sezai Asaf, Yurdumuzun Nağmeleri (1927) ]
[ c (1932) : Keman, ut, kanun, kemençe, piyano, darbuka hepsi tamamdı. ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Arapça dārayn دارين z "iki evler, dünya ve ahiret" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dwr kökünden gelen dār دار z "ev, diyar" sözcüğünün ikil (tesniye, dual) halidir. Daha fazla bilgi için dar<sup maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) darbāzag > Farsça darvāze دروازه (büyük kapı, eşik), Süryanice ṭarbāṣāta (avlu, selamlık), Ermenice tarbas դարպաս (büyük hane, konak), Gürcüce darbazi (konak) biçimleri nihai olarak eski Mezopotamya kültürüne dayanır.

Etiketler: Alıntı, Arapça, Arapça tesniye, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play