Darılmak - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Darılmak Kelime Kökeni

ETü tar dar +?  dar1

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.

Kelime Telaffuzu

Darılmak kelimesiniz telaffuz edilişini Telaffuz sözlüğünden dinleyebilirsiniz, darılmak nasıl telaffuz edilir? Öğrenmek ve dinlemek için oynat ikonuna basın.

Bu kelime telaffuzunu TRT Telaffuz sözlüğü sağlamaktadır.

Ek Açıklamalar

Karş. Çağatayca tarıg/tarık, Kırgızca taru/tarı, arik/tarık (aynı anlamda). || Aynı kökten Eski Türkçe tar- (dağıtmak, yaymak, saçmak) = Moğolca tara-/tarka- (dağılmak, saçılmak). Anlam ilişkisi için karş. Eski Yunanca spérma/sporá (tohum) < speírō (saçmak, dağıtmak); Arapça ḏarra ͭ (tohum) < ḏarra (saçmak). Ayrıca karş. Eski Türkçe tarım (nehrin dallara ayrıldığı yer, delta).

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Yabancı ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.