Dam - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Dam Kelime Kökeni

<< ETü tam

Tarihte En Eski Kaynak

tam "duvar, özellikle kerpiç duvar" [ Orhun Yazıtları (735) ]
dam/tam "ev, evin çatısı" [ Codex Cumanicus (1300) ]
tam evi "çatısı olan ev" [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental (1500 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe tam sözcüğünden evrilmiştir.

Ek Açıklamalar

Tal-/dal- fiili yalın halde kaydedilmemiştir. Ancak Eski Türkçe talğan (sara hastalığı), talpın- (çırpınmak), talğur- (midesi altüst olmak), talkıt- (sallamak, çarpıtmak), talkıl- (kakılmak, savulmak) ve Türkiye Türkçesinde dalabı- (çırpınmak, oynayıp sıçramak), dalbın- (çırpınmak) mevcuttur. TDK, Tarama Sözlüğü 16. yy'da dallamak ve sallamak (bir nesnenin ağırlığını anlamak için eliyle tartmak) deyimini kaydeder. || Moğolca dolgiya (aynı anlamda) < dolgi- (dalgalanmak, sıçramak, çırpınmak) muhtemelen Türkçeden alıntıdır.

Etiketler: Ses evrimi kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.