Dışkı - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Dışkı Kelime Kökeni

dış +gU  dış

Tarihte En Eski Kaynak

"gaita" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı (1945) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Türkçe dış sözcüğünden +gU sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dış maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Anadolu ağızlarındaki fışkı < Yeni Yunanca foúski sözcüğünden esinlenmiş olduğu açıktır. Sıfattan isim türeten +kI eki benzersizdir.

Etiketler: Türeme, her çeşit Türkçe, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.