Düzgün

düz- düzenlemek, tanzim etmek, terkip etmek +gIn  düz-

Tarihte En Eski Kaynak

tüzgün/tizgin "dizgin" [ Kıpçak Türkçesi Sözlüğü (1500 yılından önce) ]
düzgün "tertip, tertibat, düzen, düzenek" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1400 yılından önce) ]
düzgün "yüze sürülen kozmetik madde, allık vb." [ TDK, Tarama Sözlüğü (1600 yılından önce) ]
düzgün "muntazam" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Türkçe düz- "düzenlemek, tanzim etmek, terkip etmek" fiilinden +gIn sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için düz- maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Sıfat olarak kullanımına 19. yy"dan önce rastlanmaz.

Etiketler: Türeme, her çeşit Türkçe kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play