Düzgün - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Düzgün Kelime Kökeni

düz- düzenlemek, tanzim etmek, terkip etmek +gIn  düz-

Tarihte En Eski Kaynak

tüzgün/tizgin "dizgin" [ Kıpçak Türkçesi Sözlüğü (1500 yılından önce) ]
düzgün "tertip, tertibat, düzen, düzenek" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1400 yılından önce) ]
düzgün "yüze sürülen kozmetik madde, allık vb." [ TDK, Tarama Sözlüğü (1600 yılından önce) ]
düzgün "muntazam" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Türkçe düz- "düzenlemek, tanzim etmek, terkip etmek" fiilinden +gIn sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için düz- maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Sıfat olarak kullanımına 19. yy'dan önce rastlanmaz.

Etiketler: Türeme, her çeşit Türkçe, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.