Betik - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Betik Kelime Kökeni

ETü biti- yazmak, çizmek +Ig ● Or

Tarihte En Eski Kaynak

bitig/bitik "yazı, kitap, belge" [ Orhun Yazıtları (735) ]
biti "aynı anlamda" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1300-1800) ]
betik "aynı anlamda" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe biti- "yazmak, çizmek" fiilinden +Ig sonekiyle türetilmiştir.

Ek Açıklamalar

20. yy'dan önce dolaşımdan kalkmış bir sözcük iken Dil Devrimi bünyesinde canlandırılmaya çalışılmıştır. || ETü sözcüğün TTü karşılığı biti'dir. Betik biçimi yerel ağız veya kayıt hatasıyla açıklanabilir. || Eski Türkçe fiil bi (keskin, sivri uç) adıyla semantik açıdan birleştirilebilir; ancak +tI- ekinin mahiyeti anlaşılamaz. || Moğolca biçig (yazı, harf) muhtemelen Türkçeden alıntıdır. Topa-Wei hanedanına (386-534) dair Çin kayıtlarında bitigçin (yazıcı, yazman) sözcüğü zikredilmiştir. Róna-Tas I.124.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.