Bayındır - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Bayındır Kelime Kökeni

öz Bayundır eski bir Türk adı ETü bayu- zenginleşmek, müreffeh olmak +? Kaş, Idr, Çağ ETü bay zengin +U-

Tarihte En Eski Kaynak

"mamur" [ Osmanıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu (1935) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Bayundır "eski bir Türk adı" özel adı ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe bayu- "zenginleşmek, müreffeh olmak" fiilinden +? sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: Kaş, Idr, Çağ) Bu sözcük Eski Türkçe bay "zengin" sözcüğünden +U- sonekiyle türetilmiştir.

Ek Açıklamalar

Türkçede öteden beri "zengin kişi, mal sahibi" anlamında kullanılan bay sözcüğü Dil Devrimi döneminde Kırgızca bazı örnekler kanıt gösterilerek ( bey sözcüğü yerine) hitap deyimi olarak kullanıma sokulmuştur. || Yine aynı dönemde keyfi olarak üretilen bayan sözcüğündeki +An eki, Türkçenin hiçbir döneminde dişil yapım eki olarak kaydedilmemiştir.

Etiketler: Eşkökenlilik, özel ad, Türeme, Eski Türkçe, bkz: Yabancı ekler, İlk kullanım, Türeme, Eski Türkçe kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.