Bay - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Bay Kelime Kökeni

<< ETü bay
Tarihte En Eski Kaynak
bay "zengin kişi, soylu" [ Orhun Yazıtları (732) ]
bay "aynı anlamda" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]
bay "aynı anlamda" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]
bay "hitap deyimi, bey" [ Türk Dilini Tedkik Cemiyeti, Tarama Dergisi (1934) ]
bayan "hitap deyimi, hanım" [ Türk Dilini Tedkik Cemiyeti, Tarama Dergisi (1934) ]
Kelime Kökeni
Eski Türkçe bay fiilinden evrilmiştir.
Ek Açıklamalar
Türkçede öteden beri "zengin kişi, mal sahibi" anlamında kullanılan bay sözcüğü Dil Devrimi döneminde Kırgızca bazı örnekler kanıt gösterilerek ( bey sözcüğü yerine) hitap deyimi olarak kullanıma sokulmuştur. || Yine aynı dönemde keyfi olarak üretilen bayan sözcüğündeki +An eki, Türkçenin hiçbir döneminde dişil yapım eki olarak kaydedilmemiştir.
Alakalı Kelimeler
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Son Zamanlarda Gözde Aramalar