Bay - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Bay Kelime Kökeni

<< ETü bay

Tarihte En Eski Kaynak

bay "zengin kişi, soylu" [ Orhun Yazıtları (732) ]
bay "aynı anlamda" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]
bay "aynı anlamda" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]
bay "hitap deyimi, bey" [ Türk Dilini Tedkik Cemiyeti, Tarama Dergisi (1934) ]
bayan "hitap deyimi, hanım" [ Türk Dilini Tedkik Cemiyeti, Tarama Dergisi (1934) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe bay fiilinden evrilmiştir.

Ek Açıklamalar

Türkçede öteden beri "zengin kişi, mal sahibi" anlamında kullanılan bay sözcüğü Dil Devrimi döneminde Kırgızca bazı örnekler kanıt gösterilerek ( bey sözcüğü yerine) hitap deyimi olarak kullanıma sokulmuştur. || Yine aynı dönemde keyfi olarak üretilen bayan sözcüğündeki +An eki, Türkçenin hiçbir döneminde dişil yapım eki olarak kaydedilmemiştir.

Etiketler: Ses evrimi kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.