Başak - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Başak Kelime Kökeni

ETü baş +Ak  baş

Tarihte En Eski Kaynak

başak "mızrak veya ok başı " [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]
"ekin toplandıktan sonra tarlada kalan artık" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1600 yılından önce) ]
"ekin başı, sümbüle" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe baş sözcüğünden +Ak sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için baş maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

En erken tarihten beri sadece ev bark ikilemesi içinde kaydedilen sözcüğün özgün anlamı belirsizdir..

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.