Aydın - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Aydın Kelime Kökeni

ETü ayıd- aydınlatmak  ay

Tarihte En Eski Kaynak

aydıŋ "ışık, ay ışığı?" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]
aydıŋ "ışık, aydınlık" [ İbni Mühenna, Lugat (1300 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe ayıd- "aydınlatmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ay maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Erdal OTWF-I.155-156'da önerilen müstakil +dIŋ eki için yeterli delil yoktur. ● Anlam ilişkisi için karş Latince lūna (ay) < lūx (ışık), Ermenice lusin (ay) < lus (ışık). ● 1935'ten sonra münevver < Arapça nūr karşılığı olarak kullanılmıştır.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.