Atıf - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Atıf Kelime Kökeni

Ar ˁaṭf عطف [#ˁṭf msd.] 1. eğilme, dönme, meyletme, 2. gramerde bağlaç veya tamlama Ar ˁaṭafa عطف eğdi, büktü, bağladı

Tarihte En Eski Kaynak

"dönme" [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn (1387) : anıng biri, kim tutuş anggay 'atf kılmagay kerāhiyyet turur ]
"(birine ve bir şeye) meyil, ilgi gösterme" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]
atıf "akademik yazıda referans, dipnotu" [ (2000 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Arapça ˁṭf kökünden gelen ˁaṭf عطف z "1. eğilme, dönme, meyletme, 2. gramerde bağlaç veya tamlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṭafa عطف z "eğdi, büktü, bağladı" fiilinin masdarıdır.

Ek Açıklamalar

Güncel kullanımı filancaya atfen deyiminden türemiş olmalıdır.

Etiketler: Arapça, Arapça masdar, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.