Arz

Ar ˁarḍ عرض [#ˁrḍ msd.] 1. önüne çıkma, ortaya koyma, sunma, önerme, 2. en, coğrafyada enlem Ar ˁaraḍa عرض önüne çıktı, belirdi

Tarihte En Eski Kaynak

ˁarḍ "sunma, beyan etme" [ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) : ḳālini ˁarḍ edişdiler satıġ ḳılmak uçun ]
ˁarḍ "dilekçe verme, dilekçe" [ Fatih Sultan Mehmed, Kanunname-i Al-i Osman (1481 yılından önce) : defterdarlarım hazine-i amiremden iki akçayı bila-ˁarḍ virmeğe memur olsunlar ]
ˁarḍ-i ḥāl "durum arzetme, dilekçe" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁarḍ عرض z "1. önüne çıkma, ortaya koyma, sunma, önerme, 2. en, coğrafyada enlem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaraḍa عرض z "önüne çıktı, belirdi" fiilinin masdarıdır.

Etiketler: Alıntı, Arapça, Arapça masdar, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play