Armağan - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Armağan Kelime Kökeni

<< BTü armağan/yarmakan ETü yarmak para

Tarihte En Eski Kaynak

armağan/yarmağan "doyumluk, peşkeş, ganimetten verilen pay" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Batı Türkçesinde armağan veya yarmakan sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yarmak "para" sözcüğünden türetilmiştir.

Ek Açıklamalar

Kaşgarlı sözcüğün Oğuzca olduğunu belirtir. Eski Türkçe yarmak sözcüğünün etimolojisi ve +An ekinin mahiyeti açık değildir. İrani bir alıntı varsayılabilir.

Etiketler: Ses evrimi, Eski Batı Türkçesi, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.