Amonyak

Fr ammoniac Kimyada NH3 bileşiği veya bunun tuzları EYun ʰammoniakós ἁμμονιακός Libya"da Juppiter Ammon tapınağı yakınında çıkarılan bir tür tuz öz ʰAmmon bir Mısır tanrısı, Amun

Tarihte En Eski Kaynak

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati (1892) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca ammoniac "Kimyada NH3 bileşiği veya bunun tuzları" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰammoniakós ἁμμονιακός z "Libya"da Juppiter Ammon tapınağı yakınında çıkarılan bir tür tuz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük ʰAmmon "bir Mısır tanrısı, Amun" özel adından türetilmiştir.

Ek Bilgi

17. yy ortalarında tıp terimi olarak ortaya çıkan amnios, Yunanca sözcüğün yanlış uyarlamasıdır. Doğru Yunanca türev amniotique>amniyotik değil amniaque>amniyak olmalıydı.

Etiketler: Alıntı, Fransızca , Antik Yunanca, Türeme, özel ad kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play