Alık - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Alık Kelime Kökeni

ETü al hile +Ik  aldan-

Tarihte En Eski Kaynak

alnuk "gafil, aldanık" [ SN (1350) : Demezven ki çevükvenin gürbüzem/Zaif u kavi, alnuğ u âcizem ]
alık "meczup" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe al "hile" sözcüğünden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aldan- maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Eski Türkçe al (hile), alta- (aldatmak) ve Türkiye Türkçesinde al-ık/alın-ık (aldanmış) grubu ile al- fiili arasındaki yapısal ve semantik bağ, eğer varsa, muğlaktır. || Al- fiil kökünden Kaşgarlı'da görülen aluk (1. zorba, zaptedici, 2. kuş gagası) ve Kutadgu Bilik'ta görülen alık (alışkanlık, huy) biçimleri ayrı kelime olarak değerlendirilmelidir.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.