Ad+

Fr á/a+ Lat ad bir şeye yönelme veya katılma bildiren edat ve fiil öneki << HAvr *ad- a.a.

Tarihte En Eski Kaynak

āt "isim, unvan" [ Orhun Yazıtları (735) : Tabgaç atın tutupan Tabgaç kaganka körmiş [Çin adı tutup Çin kağaına boyun eğdi] ]
adaş "aynı adı olan [ %i addaş yerine]" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]
adıl "gramerde zamir [ +ıl ekinin işlevi meçhuldür ]" [ TDK, Türkçe Sözlük, 6. Baskı (1974) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe āt sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ay- "söylemek, hitap etmek" fiilinden +It sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ay- maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Eski Türkçe y- şeklinde yazılan fiilde /y/ sesinin sonradan türediği ve orijinal biçimin a- olduğu varsayılabilir. Karş. say-, koy-

Benzer Kelimeler

Etiketler: Alıntı, Fransızca , Klasik Latince, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili , Aynı anlamda kategori veya etiketlerine bağlıdır. Ad+ ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play