Ad+ - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ad+ Kelime Kökeni

Fr á/a+ Lat ad bir şeye yönelme veya katılma bildiren edat ve fiil öneki << HAvr *ad- a.a.

Tarihte En Eski Kaynak

āt "isim, unvan" [ Orhun Yazıtları (735) : Tabgaç atın tutupan Tabgaç kaganka körmiş [Çin adı tutup Çin kağaına boyun eğdi] ]
adaş "aynı adı olan [ %i addaş yerine]" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]
adıl "gramerde zamir [ +ıl ekinin işlevi meçhuldür ]" [ TDK, Türkçe Sözlük, 6. Baskı (1974) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe āt sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ay- "söylemek, hitap etmek" fiilinden +It sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ay- maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Eski Türkçe y- şeklinde yazılan fiilde /y/ sesinin sonradan türediği ve orijinal biçimin a- olduğu varsayılabilir. Karş. say-, koy-

Etiketler: Fransızca, Klasik Latince, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.