Aşağı - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Aşağı Kelime Kökeni

aşak dağ dibi, alt +gArU ● Kaş aşa- indirmek +Ik ● TS  aş-

Tarihte En Eski Kaynak

aşakka "dibe doğru, alta (-e hali)" [ Atebet-ül Hakayık (1200 yılından önce) ]
aşağa [ TDK, Tarama Sözlüğü (1300-1700 yılından önce) ]
aşğaru "aynı anlamda" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1500 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Türkçe aşak "dağ dibi, alt" sözcüğünden +gArU sonekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Türkçe aşa- "indirmek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aş- maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Oğuz ve Kıpçak lehçelerine özgü olan yön ifadesinin Eski Türkçe aş- (öteye geçmek) fiilinin özel bir anlamından türetilmiş olması muhtemeldir. ● Anadolu ağızlarında aşak ve aşarı/aşaru biçimleri yaygındır. İkincisi Türkiye Türkçesinde aşgaru biçimine işaret eder; karş. yukarı, ileri vb.

Etiketler: Türeme, her çeşit Türkçe, bkz: Türkçe ekler, İlk kullanım, Türeme, her çeşit Türkçe, bkz: Türkçe ekler, İlk kullanım kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.