Yunan - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yunan Kelime Kökeni

Ar/Fa yūnān يونان a.a. EFa yōnān [çoğ.] a.a. EFa yōn İyonyalı, Yunan EYun Iōn ιών Yunan boylarından biri, İyonyalı <? EYun iōn ιών giden, göçen, yörük  iyon

Tarihte En Eski Kaynak

[ (1400 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Arapça ve Farsça aynı anlama gelen yūnān يونان z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen yōnān sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça yōn "İyonyalı, Yunan" sözcüğünün çoğuludur. Eski Farsça sözcük Eski Yunanca Iōn ιών z "Yunan boylarından biri, İyonyalı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca iōn ιών z "giden, göçen, yörük" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için iyon maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

MÖ 6. yy'da Anadolu'yu ele geçiren Perslerin Batı Anadolu kıyı şeridi Helenlerinden aldığı ad, doğu dillerinde Helen kavminin genel adı olarak benimsenmiştir. Batı Anadolu İyon'larının buraya MÖ 1. binyıl başlarında göçmen olarak geldikleri rivayet edilir.

Etiketler: Arapça ve Yeni Farsça, Eski Farsça, çoğul/çokluk hali, Türeme, Eski Farsça, Antik Yunanca, Türeme, Antik Yunanca kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.