Türk - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Türk Kelime Kökeni

<? ATü *türi-k bir soydan gelen ATü *türi- +Ik

Tarihte En Eski Kaynak

Türk "bir kavim adı" [ (550 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *türi-k "bir soydan gelen" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Ana Türkçe sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *türi- fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir.

Ek Açıklamalar

“Bir soydan gelen, bir (mitik) atadan türeyen” anlamında Eski Türkçe tür (kök, soy, ırk) veya "bir araya getirmek, toplamak" anlamında Eski Türkçe türi- veya "yasa" anlamında törü kökleriyle alakalı olması düşünülebilir. 8. yy'dan itibaren rastlanan “güçlü, kuvvetli” anlamı şüphesiz politik kökenli bir yakıştırmadır. || MS 1. yy'da Pomponius Mela ve 2. yy'da Yaşlı Plinius Azak Denizi kıyısında yaşayan Turcae/Tyrcae isimli kavimden söz ederler. Bunun Çin kaynaklarına göre MS 540 dolayında Kök-Türk devletini kuran Türklerle aynı kavim olması ihtimal dahilindedir.

Etiketler: Türeme, Ana Türkçe veya Proto-Türkçe, Türeme, Ana Türkçe veya Proto-Türkçe kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.