Anadolu

OYun Anatolía ανατολία Doğu ülkesi, Ege"nin doğu kıyısı ile Fırat nehri arasındaki ülke EYun anatolē ανατολη 1. kalkış, doğuş, özellikle güneşin doğuşu, 2. doğu, 3. Ege"nin doğusu EYun anatéllō ανατέλλω doğmak, çıkmak EYun ana+ téllō, tol- τέλλω, τολ- kalkmak, kaldırmak (<< HAvr *telə- a.a. )  tolerans

Tarihte En Eski Kaynak

anaṭoli "Orta Anadolu" [ Düsturname-i Enveri (1465) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Orta Yunanca Anatolía ανατολία z "Doğu ülkesi, Ege"nin doğu kıyısı ile Fırat nehri arasındaki ülke" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca anatolē ανατολη z "1. kalkış, doğuş, özellikle güneşin doğuşu, 2. doğu, 3. Ege"nin doğusu" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca anatéllō ανατέλλω z "doğmak, çıkmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca téllō, tol- τέλλω, τολ- z "kalkmak, kaldırmak" fiilinden ana+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *telə- biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için tolerans maddesine bakınız.

Ek Bilgi

ETü daha yaygın olan ög (anne) sözünün yerini almıştır. Bkz. öksüz

Etiketler: Alıntı, Orta Yunanca, Türeme, Antik Yunanca, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili , Aynı anlamda kategori veya etiketlerine bağlıdır. Anadolu ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play