+iyatr

Fr +iatre/iatro+ +doktor, tabip EYun iatrós ιατρός doktor, tabip EYun iáomai ιάομαι tedavi etmek, derman olmak

Tarihte En Eski Kaynak

kön "tabaklanmış deri" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca sadece bileşiklerde görülen +iatre veya iatro+ "doktor, tabip" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca iatrós ιατρός z "doktor, tabip" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca iáomai ιάομαι z "tedavi etmek, derman olmak" fiilinden türetilmiştir.

Ek Bilgi

Genel kural olarak sadece Yunanca kökenli kelimelerde kullanılır. İngilizce +ic eki sıfatlarda çoğunlukla +ical, isimlerde bazen +ics veya +icism şeklini alır.

Etiketler: Alıntı, Fransızca , Antik Yunanca, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır. +iyatr ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play