+istan

Fa +istān ستان +yer ve ülke belirten takı << EFa/Ave stāna- durma yeri, durak, konak, yer << HAvr *stā-na- a.a. HAvr *stā- durmak  istasyon

Tarihte En Eski Kaynak

χor "hakir" [ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) : arıġ boldı, alçaġ boldı, nākes boldı, χor boldı ]
χorlamak "aşağılamak" [ ed. Borovkov, Orta Asya'da Bulunmuş Kuran Tefsirinin... (1300 yılından önce) ]
χor görmek "aynı anlamda" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Farsça sadece bileşiklerde görülen +istān ستان z "yer ve ülke belirten takı" parçacığından alıntıdır. Farsça parçacık Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde stāna- "durma yeri, durak, konak, yer" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *stā-na- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stā- "durmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için istasyon maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Aynı HAvr kökten Eski Yunanca dóry/déndron, İngilizce tree (ağaç).

Etiketler: Alıntı, Yeni Farsça, Ses evrimi, Eski Farsça ve Avesta, Hintavrupa Anadili , Aynı anlamda, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır. +istan ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play