şehir - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

şehir Kelime Kökeni

Fa/OFa şahr شهر vilayet, memleket, kent << EFa χşaθra- krallık, devlet, ülke  şah

Tarihte En Eski Kaynak

şehr [ ed. Borovkov, Orta Asya'da Bulunmuş Kuran Tefsirinin... (1300 yılından önce) ]
şehr emīni "kent sorumlusu" [ Fatih Sultan Mehmed, Kanunname-i Al-i Osman (1481 yılından önce) : anuŋ altına şehr emini, anuŋ altına reīsül küttāb oturur ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) şahr شهر z "vilayet, memleket, kent" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça χşaθra- "krallık, devlet, ülke" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için şah maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Karş. Eski Yunanca satrap (İran valisi) < Eski Farsça χşathrapāna- (ülke-bakan). Ermenice aşχarh աշխարհ Eski Farsçadan alıntıdır; eski dilde "memleket, ülke" anlamındayken daha sonra "dünya" anlamını kazanmıştır;

Etiketler: Yeni Farsça, Ses evrimi, Eski Farsça kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.