ütü - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

ütü Kelime Kökeni

ETü üt-/üti- kıl yakmak, aleve tutmak +Ig  üt-2

Tarihte En Eski Kaynak

ütüg "aynı anlamda" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe üt- veya üti- "kıl yakmak, aleve tutmak" fiilinden +Ig sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için üt-2 maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Türkiye Türkçesinde ut- ve üt- biçimlerine eşit sıklıkta rastlanır. Kaşgarlı üt- biçiminin Oğuzca olduğunu belirtir, ancak ütüş (bir çeşit çocuk oyunu) sözcüğünü standart Türkçe olarak gösterir.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.