ören - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

ören Kelime Kökeni

OFa avērān/awērān harabe, virane  viran

Tarihte En Eski Kaynak

ören [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) avērān veya awērān "harabe, virane" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için viran maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Yazı dilinde 16. yy'dan itibaren unutulmuş bir sözcük iken Dil Devrimi çalışmaları sırasında tarihi metinlerden bulunarak canlandırıldı. || Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) kusan biçimi 3. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Oğuz Türkçesine has sözcük muhtemelen eski bir İrani dilden alıntıdır.

Etiketler: Orta Farsça kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.