öğün - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

öğün Kelime Kökeni

ETü öd zaman +In2 ● Or, Uy, Kaş  öğle

Tarihte En Eski Kaynak

ödün "belli bir zamanda" [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü (1000 yılından önce) : ol ödün maχarıt élleg edgü ögli téginiŋ buşuşluğ körip [o vakit Maharıt Kral iyi ruhlu prensin üzüntüsünü görüp] ]
öyün "tayin edilmiş zaman, yemek zamanı" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1400 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe öd "zaman" sözcüğünden +In2 sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için öğle maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Zaman belirten +In zarf ekiyle. Karş. yazın, öğleyin, akşam(ley)in.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler, İlk kullanım kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.