çiğ - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

çiğ Kelime Kökeni

<< ETü yig/çig

Tarihte En Eski Kaynak

yig "pişmemiş (özellikle et)" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]
çig [ İbni Mühenna, Lugat (1300 yılından önce) ]
çiyik [ Codex Cumanicus (1300) ]
çi [ Ebu Hayyan, Kitabü-l İdrak (1312) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe yig veya çig sözcüğünden evrilmiştir.

Ek Açıklamalar

Ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır. /y/ > /ç/ evrimi Doğu Türk dillerinde yaygın olmakla birlikte TTü görülmez. Ancak karş. çilek, çiz-.

Etiketler: Ses evrimi kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.