çekirge - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

çekirge Kelime Kökeni

ETü *çekürde- şakırdamak, carıldamak +gA onom çakır şakırdama sesi +dA-2  çak-

Tarihte En Eski Kaynak

çekürge "aynı anlamda" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]
çekürtge "aynı anlamda" [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental (1500 yılından önce) ]
çekertige/çekürge "aynı anlamda" [ Tuhfetu'z Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye (1425) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *çekürde- "şakırdamak, carıldamak" fiilinden +gA sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil çakır "şakırdama sesi" ses yansımalı sözcüğünden +dA-2 sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çak- maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Esasen yeşil çekirge veya cırcır böceğinin adı olmalıdır. Karş. İngilizce cricket (yeşil çekirge) < crick (cırcır sesi).

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler, Türeme, onomatope - ses yansımalı kelime, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.