çapak - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

çapak Kelime Kökeni

ETü çalpa- kirletmek, alacalı hale getirmek +Ik MEdeb  çal-

Tarihte En Eski Kaynak

çalpak/çalpaŋ "kir, pislik, özellikle göz pisliği" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]
çapak "aynı anlamda" [ Ebu Hayyan, Kitabü-l İdrak (1312) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe çalpa- "kirletmek, alacalı hale getirmek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: MEdeb) Daha fazla bilgi için çal- maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Türkçede her zaman Farsçadan alıntı olarak algılandığı ve o şekilde kullanıldığı halde, Farsça biçimin Türkçe kökenli olduğu açıktır. Ekin yapısı açık değildir.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler, İlk kullanım kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.