çıban - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

çıban Kelime Kökeni

ETü ? +gAn2 << ETü çıpıgan/çupagan

Tarihte En Eski Kaynak

çıpıgan/çupagan "hünnap meyvesi" [ Uygurca (1000 yılından önce) ]
çiban "vücutta çıkan kabartı" [ İbni Mühenna, Lugat (1300 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe ? sözcüğünden +gAn2 sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe çıpıgan veya çupagan sözcüğünden evrilmiştir.

Ek Açıklamalar

Batı Türkçesine özgü sözcük +e ekiyle yapılmış zarf iken erken tarihten itibaren ad anlamı kazanmıştır. Zarf anlamı çepeçevre pekişmeli biçimine aktarılmıştır.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler, Ses evrimi kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.