Nötr Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Nötr Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Nötr kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Fransızca analogue "1. benzer, kıyaslanabilir, 2. (doğal hareketi taklit etme anlamında) dijital olmayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca análogon ανάλογον z "orantılı şey, benzeri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca légō, log- λέγω1, λογ- z "saymak, hesaplamak" fiilinin nötr halidir. Daha fazla bilgi için +log maddesine bakınız.
Fransızca atome "maddenin daha küçük parçalara bölünemeyen zerresi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca átomon άτομον z "bölünemeyen şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca témnō, tom- τέμνω, τομ- z "kesmek, bölmek" fiilinin nötr halidir. Daha fazla bilgi için tomo+ maddesine bakınız.
İngilizce ephemera "kısa ömürlü şeyler, kalıcı olmayan yayınlar" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca ephēmerón εφημερόν z "bir gün ömrü olan Mayıs böceği" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca ephēmerós εφημερός z "günlük" sözcüğünün nötr halidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰēméros ἡμέρος z "gün" sözcüğünden epi+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kalimera maddesine bakınız.
Fransızca epithète veya İngilizce epithet "lakap, biyolojik taksonomide tür belirten ikinci ad" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen epítheton ἐπίθετον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca epíthetos ἐπίθετος z "üstüne-konan" sözcüğünün nötr halidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca epitíthēmi "üstüne-koymak" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca títhēmi, the- τίθημι, θε- z "koymak" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için tez2, tez1 maddelerine bakınız.
Fransızca étymologie "sözcüklerin kökeni ve evrimini inceleyen bilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen etymología ετυμολογία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca étymon έτυμον z "bir şeyin aslı, doğrusu" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca étymos έτυμος z "gerçek, asıl" sözcüğünün nötr halidir. Daha fazla bilgi için +loji maddesine bakınız.
Yeni Yunanca vasilikón βασιλικόν z "'kral otu', güzel kokulu bir bitki, ocimum basilicum" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca vasilikós βασιλικός z "krala ait, kralî" sözcüğünün nötr halidir. Bu sözcük Eski Yunanca basileús βασιλεύς z "kral" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bazilika maddesine bakınız.
Fransızca hypochondrie "hastalık hastalığı, semptomu olmayan hastalık duygusu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰypoχóndrion ὑποχόνδριον z "göğüs kemiğinin altı ile mide arasındaki bölge, bu bölgede yoğunlaşan kaynağı belirsiz sancı, dalak ağrısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χóndros χόνδρος z "kıkırdak, göğüs kemiğinin alt ucu" sözcüğünün nötr halidir.
Yeni Yunanca aynı anlama gelen kástanon κάστανον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kástana κάστανα z sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca météorite "göktaşı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca météore "göğe veya havaya ait" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca metéōron μετέωρον z "gökte veya yüksekte olan şey" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aeírō, aer- "yükselmek, kalkmak" fiilinin nötr halidir. Daha fazla bilgi için aort maddesine bakınız.
Fransızca micron "milimetrenin binde biri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mikrón μικρόν z "küçük şey" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mikro+ maddesine bakınız.
Yeni Yunanca ámilon άμυλον z "ince un, nişasta" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ámylos άμυλος z "öğütülmüş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mýlē μύλη z "değirmen" sözcüğünden evrilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *melə- "öğütmek" biçiminden evrilmiştir.
Yeni Latince proton "bir atomik parçacık" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca prôton πρῶτον z "birinci şey" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için proto+ maddesine bakınız.
Fransızca album "boş yapraklardan oluşan kitap, ciltli defter" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince album "beyaz şey, beyaz kâğıt, boş sayfa" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince albus "beyaz" sözcüğünün nötr halidir. Daha fazla bilgi için albinos maddesine bakınız.
Fransızca commune "1. ortak, müşterek (sıfat), 2. halk meclisi, belediye, 3. mülkü ortaklaşa kullanan topluluk (isim)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince commūnis "kamuya ait olan şey, müşterek mülk" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince mūnus "kamu hizmeti, imece" sözcüğünün nötr halidir. (NOT: Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *moin-es- biçiminden evrilmiştir. )
Fransızca signal "işaret, uyarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince signale "işaret eden şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince signum "alay sancağı, işaret, simge" sözcüğünün nötr halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sekʷ-no- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sekʷ-1 "izlemek, peşinden gitmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sekans maddesine bakınız.
Fransızca soirée "1. akşam vakti, 2. akşam saatinde verilen davet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca soir "akşam" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince serum "geç vakit, akşam" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince serus "geç" sözcüğünün nötr halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sē-2 "geç" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca ultimatum "pazarlıkta son teklif" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince ultimatum "en son şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ultimus "son, en öte" sözcüğünün nötr halidir. Latince sözcük Latince uls, ult- "öte" sözcüğünün abartı (superlative) halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ol-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *al "öte, diğer" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ültra maddesine bakınız.
Eski Türkçe tur- "durmak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tu- "durdurmak, bloke etmek, tıkamak" sözcüğünden +Ir- sonekiyle türetilmiştir.
Latince memorandum "hatırlanacak şey, not, muhtıra" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince memorare "anmak, hatırlamak" fiilinin nötr halidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)mer-1 "anmak" biçiminden evrilmiştir.
Yeni Latince solarium "suni güneşlenme cihazı veya odası" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince solarius "güneşe ilişkin" sözcüğünün nötr halidir. Bu sözcük Latince sōl "güneş" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *saəwel- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için helyum maddesine bakınız.
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.