Kısaltma Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Kısaltma Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Kısaltma kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Fransızca almanach "yıllık, salname, çeşitli bilgiler içeren takvim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen almanac sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1267 Roger Bacon, İng. düşünür.) Bu sözcük Arapça nḳḥ kökünden gelen al-munaḳḳaḥ المنقّح z "gözden geçirilmiş, redakte edilmiş, özetlenmiş (yazı)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tanḳīḥ تنقيح z "bir kitabı redakte etme, fazlasını kesme, kısaltma, özetleme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Arapça sözcük Arapça naḳḥ نقح z "budama" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Fransızca dactylo sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dactylographe "parmakla yazma aygıtı" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dáktylos δάκτυλος z "parmak" ve Eski Yunanca graphē γραφη z "yazı" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +graf maddesine bakınız.
Fransızca dia sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca diapositif "şeffaf pozitif film" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Fransızca diaphane "şeffaf " (NOT: Fransızca sözcük Eski Yunanca diaphaínō διαφαίνω z "içinden öbür yanı görünmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phaínō φαίνω z "ışımak, görünmek" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir. ) ve Fransızca positif sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için fantezi, pozitif maddelerine bakınız.
İngilizce porno sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce pornography "fahişeliğe ilişkin yazı veya yayın [esk.], müstehcen yayın" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pórnē πόρνη z "fahişe" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca pérnēmi πέρνημι z "satmak, özellikle köle satmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-nə- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-5 "ödemek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için para, +grafi maddelerine bakınız.
Fransızca cinéma sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cinématographe "hareketli görüntü kaydı" sözcüğünün kısaltmasıdır. (İlk kullanımı: 1895 Louis Lumière, Fr. mucit.) Bu sözcük Eski Yunanca kínema κίνεμα z "hareket" (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca kinéō κινέω z "hareket etmek, devinmek" fiilinden alıntıdır. ) ve Eski Yunanca graphē γραφη z "yazım, kayıt" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kinetik, +graf maddelerine bakınız.
Fransızca sténo sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca sténographie "kısa elyazısı sistemi" sözcüğünün kısaltmasıdır. (İlk kullanımı: y. 1770 Trevoux, Fr. yazar.) Bu sözcük Eski Yunanca sténos στένος z "sıkışık, dar" (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sten- "dar" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca graphē γραφη z "yazı" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +grafi maddesine bakınız.
İngilizce stereo sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce stereophonic "sesin üç boyutlu gibi algılanmasını sağlayan düzenek" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Eski Yunanca stereós στερεός z "katı, ele gelir, hacimli" (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ster-1 "katı" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca phonē φονη z "ses" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için fono+ maddesine bakınız.
İngilizce telecom sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce telecommunication "uzaktan iletişim sistemlerinin genel adı" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Latince communicatio "haberleşme" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için tele+1, komünikasyon maddelerine bakınız.
Fransızca ve İngilizce extra "sıradışı, olağandışı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce aynı anlama gelen extraordinaire veya extraordinary sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Latince extra "dışarı, dışarıda, dışında " (NOT: Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *eghs-tero- "dış" biçiminden evrilmiştir. ) ve Latince ordo, ordin- "düzen" sözcüklerinin bileşiğidir.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen photo+ "ışık" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca phôs, phōt- φῶς, φωτ- z "ışık" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca pháō φάω z "ışımak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bhā-1 biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için fantezi maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce İnterpol "uluslararası polis işbirliği teşkilatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce international police "uluslararası polis" sözcüğünün kısaltmasıdır. Daha fazla bilgi için enternasyonal, polis maddelerine bakınız.
Fransızca kilo sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca kilogramme "bin gramlık tartı birimi" sözcüğünün kısaltma (abbreviation, acronym)udur. Daha fazla bilgi için kilo+, gram maddelerine bakınız.
Fransızca métro sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca métropolitain sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Fransızca chemin de fer métropolitain "şehir içi demiryolu" deyiminden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için metropol maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce mol "moleküler ağırlık birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce molecule "molekül" sözcüğünün kısaltmasıdır. Daha fazla bilgi için molekül maddesine bakınız.
Fransızca raccourci "kısaltılmış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca raccourcir "geri-kısaltmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca court "kısa" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince curtus "kesik, biçilmiş" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kr-to- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-1 "kesmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için korteks maddesine bakınız.
Fransızca centime "metrenin yüzde biri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca aynı anlama gelen centimètre sözcüğünün kısaltmasıdır. Daha fazla bilgi için santi+ maddesine bakınız.
Fransızca uni sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca uniforme "(kıyafette) tek biçim, aynı tip" sözcüğünün kısaltmasıdır. Daha fazla bilgi için üniforma maddesine bakınız.
İngilizce admin sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce system administrator "sistem yöneticisi" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Latince administrare "birine hizmet etmek, birinin işlerini vekâleten yürütmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ministrare "hizmet etmek" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince minister "hizmetçi, yardımcı, vekil" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince minus "küçük" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mini1 maddesine bakınız.
İngilizce AIDS "bulaşıcı bir hastalık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1982 US Centers for Disease Control.) İngilizce sözcük İngilizce Acquired Immune Deficiency Syndrome "Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu" sözcüğünün kısaltmasıdır.
İngilizce amphetamine "merkezi sinir sistemi uyarıcısı olan bir kimyasal madde" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce alpha methyl phenyl ethyl amine sözcüğünün kısaltmasıdır. Daha fazla bilgi için alfa, metil, fenol maddelerine bakınız.
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.