Her çeşit Türkçe Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Her çeşit Türkçe Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Her çeşit Türkçe kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

İngilizce caravan "1. kervan, 2. römork, katar, 3. motorlu araçla çekilen portatif barınak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Türkçe kervan sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kervan maddesine bakınız.
İngilizce mohair "Ankara keçisi yünü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Türkçe muhayyer "seçkin, seçilmiş, özellikle Ankara keçisi yününün en iyi çeşidi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için muhayyer maddesine bakınız.
Kürtçe (Kurmanci) koçer "göçer, göçebe" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Türkçe aynı anlama gelen göçer sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için göç- maddesine bakınız.
Diyafon ticari markasından alıntıdır. Bu sözcük Türkçe diyalog telefonu sözcüğünün kısaltmasıdır. Daha fazla bilgi için diyalog, telefon maddelerine bakınız.
Selpak ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1970 İpek Kâğıt, Eczacıbaşı grubu.) Bu sözcük Türkçe selüloz ve Türkçe pak "temiz" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için selüloz, pak maddelerine bakınız.
Sunta ticari markasından alıntıdır. Bu sözcük Türkçe suni tahta sözcüğünün kısaltmasıdır. Daha fazla bilgi için suni, tahta maddelerine bakınız.
Türkçe bıngılda- fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil bıngıl "et gibi sallanma ve titreme sesi" ses yansımalı sözcüğünden +dA- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bılkım maddesine bakınız.
Türkçe >> kökünden gelen çıldır- "çıldırmak, fırıl fırıl dönmek" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil çıl "şakırtı ve şaplama sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çıldır- maddesine bakınız.
Türkçe çıtla- fiilinden +mIk sonekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil çıt ses yansımalı sözcüğünden +lA- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çıt maddesine bakınız.
Türkçe gır geçmek "çok laf, eğlence, sohbet" deyiminden türetilmiştir. Türkçe deyim ses yansımalı sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Türkçe ışılda- fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil ışıl ses yansımalı sözcüğünden +dA-2 sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ışı- maddesine bakınız.
Türkçe kığılça- "kıvılcımlanmak" fiilinden +Im sonekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil kığıl kığıl "kıvılcımlanma anlatan söz" ses yansımalı sözcüğünden +çA- sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük kığ veya koğ "kıvılcım, şerare" ses yansımalı sözcüğünden +Il2 sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: TS xiv)
Türkçe yazılı örneği bulunmayan *şaklağan sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkçe şakla- fiilinden +gAn sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük şak ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şak maddesine bakınız.
Ru Astraχan "Hazar Denizi kıyısında bir kent" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Türkçe χass-i tarχan "1460 yıllarında Hazar Denizinin kuzeyinde kurulan Tatar beyliği ve bu beyliğin başkenti" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Türkçe tarχan "bir yönetim veya asalet ünvanı, tarkan" sözcüğünden türetilmiştir.
Rusça kefir "mayalanmış sütten yapılan alkollü bir içecek" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Türkçe köpür sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için köpük maddesine bakınız.
Türkçe çeleb veya çalab "yüce kişi, tanrı" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Süryanice ṣəlab veya ṣəlīb צלבא z "1. haç, 2. (mecazen) rab, Hz. İsa" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için salip maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Türkçe kum ve Türkiye Türkçesinde sal "yassı yer, düzlük" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kum, sal maddelerine bakınız.
Türkiye Türkçesinde oy veya üy vermek "ses verme, cevap verme" deyiminden türetilmiştir. (İlk kullanımı: TS xiv, LL) Türkçe deyim Türkçe oy veya üy "ses, ünlem, sesli tepki" ünleminden türetilmiştir.
Türkçe bük- fiilinden +Ay sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bük- maddesine bakınız.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.