Her çeşit Türkçe Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Her çeşit Türkçe Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Her çeşit Türkçe kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Eski Türkçe tün "gece" ve Türkçe aydın sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için dün, aydın maddelerine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yélegen sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yél- "koşmak" fiilinden +AgAn sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yel maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
İngilizce angora "1. Ankara kenti, 2. tiftik keçisi, tiftik yünü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Türkçe Anġara "Ankara" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca Ánkyra άνκυρα z "a.a. " özel adından alıntıdır.
Türkçe >> kökünden gelen bağışla- "ihsan etmek" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Farsça baχş بخش z "ihsan, hediye" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bağışla- maddesine bakınız.
Türkçe boru ve Farsça zan زن z "çalan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için boru, +zen maddelerine bakınız.
Türkçe el ve Farsça (das)tuvān دس)توان) z "eldiven" sözcüklerinin bileşiğidir. Bu sözcük Farsça dast دست z "el" ve Farsça vān وان z "tutan, koruyan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için el1 maddesine bakınız.
Türkçe χarbende "eşekçi, kervancı" sözcüğünden türetilmiştir. (İlk kullanımı: Men, LO) Türkçe sözcük Farsça aynı anlama gelen χarbande خربنده z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Farsça χar خر z "eşek" ve Farsça bande بنده z "hizmetçi, uşak" sözcüklerinin bileşiğidir. Farsça sözcük Türkçe χarbendelü "Anadolu'da bir aşiret veya cemaat adı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için harpuşta, bende maddelerine bakınız.
Türkçe ve Farsça guδār گذار z "yürüten, eda eden" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için , güzergâh maddelerine bakınız.
Türkçe kalem ve Farsça şōr شور z "iyi kullanan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kalem, silahşor maddelerine bakınız.
Farsça kūçak كوچك z "küçük, çocuk, uşak, ufaklık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Türkçe küçük sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için küçük maddesine bakınız.
Türkçe beşe "erkek evlat, özellikle hükümdar veya soylu kişi oğlu, prens" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Farsça baççe بچّه z "çocuk, yavru" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Türkçe tel ve Farsça kārī كارى z "işçilik" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +kâr maddesine bakınız.
Fransızca bergamote "1. Anadolu kökenli bir tür kokulu armut, 2. İtalya'nın Calabria bölgesine özgü çok kokulu bir turunçgil, citrus bergamia" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen bergamotta sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Türkçe beğ armudu deyiminden alıntıdır.
Fransızca café "1. kahve, 2. kahve içilen yer, kahvehane" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Türkçe kahve sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kahve maddesine bakınız.
Fransızca caféine "kahvede bulunan uyarıcı madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen kaffein sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: F.F. Runge, Alm. kimyacı (1795-1867).) Bu sözcük Almanca kaffee "kahve" sözcüğünden türetilmiştir. Almanca sözcük Türkçe kahve sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kahve maddesine bakınız.
Fransızca casaque "Ruslara özgü düğmesiz kısa yün giysi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen casacca sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Casacco "Kazak, Güney Rusya akıncıları" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Türkçe kazak "saçı kazınmış kimse, asker, akıncı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kazak1 maddesine bakınız.
Jelibon "Kent Şekerlemeye ait jelatinli bonbon markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1987) Bu sözcük İngilizce jelly "jöle, jelatin" ve Türkçe bonbon sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için jel, bonbon maddelerine bakınız.
İngilizce cafeteria "kahvehane, ayaküstü yemek yenen yer" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca cafeteria "kahve dükkânı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca café "kahve" sözcüğünden türetilmiştir. İspanyolca sözcük Türkçe kahve sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kahve maddesine bakınız.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.