Dişil Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Dişil Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Dişil kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça byḍ kökünden gelen bayḍā بيضاء z "beyaz (dişil sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça abyaḍ أبيض z "beyaz (eril sıfat)" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için beyaz maddesine bakınız.
Türkçe er "asker" ve Arapça +āt ات z "dişil çokluk eki" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için er maddesine bakınız.
Arapça ġḍb kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *ġaḍūbat غضوبة z "sürekli veya aşırı öfkelenen kadın" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġḍb kökünden gelen ġaḍūb غضوب z "sürekli veya aşırı öfkelenen" sözcüğünün dişil (müennes, feminine) halidir. Bu sözcük Arapça ġaḍiba غضب z "öfkelendi, gazap gösterdi" fiilinin ismi mübalağasıdır. Daha fazla bilgi için gazap maddesine bakınız.
Arapça ḳḥb kökünden gelen ḳaḥbat قحبة z "fahişe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaḥaba قحب z "öksürdü" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.
Arapça ve Farsça ḳaranful قرنفل z "1. Doğu Hint adalarına özgü bir baharat bitkisi, syzygium aromaticum, 2. kokusu ve dişil organı bu baharatı andıran çiçek, dianthus caryophyllus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Modern Hintçe bir sözcükten alıntıdır.
Arapça ġrb kökünden gelen ġuraybat غريبة z "un, şeker ve yağla yapılan ve fırında pişirilen tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġurayb غريب z "küçük garip şey" sözcüğünün dişil (müennes, feminine) halidir. Bu sözcük Arapça ġarīb غريب z "yabancı, tuhaf, egzotik" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için garip maddesine bakınız.
Arapça nsw kökünden gelen muˀannas مؤنس‎ z "dişi, gramerde dişil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nisāˀ "kadınlar" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için nisa maddesine bakınız.
Arapça ṣāliḥatu-n-niswān صالحة النسوان z "erdemli kadınlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣlh kökünden gelen ṣāliḥat صالحة z "iyi, erdemli" ve Arapça niswān نسوان z "kadınlar" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için salih, nisa maddelerine bakınız.
Arapça snw kökünden gelen sanīyat سنية z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sanī سني z "parıltılı, muhteşem, hükümdarlar için kullanılan bir sıfat" sözcüğünün dişil (müennes, feminine) halidir. Bu sözcük Arapça sanā سنا z "parladı, ışıdı" fiilinin sıfatıdır.
Arapça tmm kökünden gelen tammat تمّت z "bitti (dişil üçüncü tekil şahıs)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tamām تمام z "bitme, bütün olma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tamam maddesine bakınız.
Arapça uχrawī اوخروى z "sonraki dünyaya ait" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Aχr kökünden gelen uχrāˀ اوخراء z "sonraki dünya" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça āχir آخر z "son, sonraki" sözcüğünün dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için ahir maddesine bakınız.
Arapça ḏw kökünden gelen ḏāt ذات z "1. sahip olan şey, özne, şahıs, 2. özlenme, bazı iltihaplara verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏū "sahip, malik" sözcüğünün dişil (müennes, feminine) halidir.
Arapça zwc kökünden gelen zawcat زوجة z "dişi eş" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için zevç maddesine bakınız.
Fransızca dionysiaque veya İngilizce dionysiac "tanrı Dionysos'a ilişkin, orjiastik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dionysiakós διονυσιακός z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Diónysos Διόνυσος z "Eski Yunan'da sarhoşluk ve akıldışılık tanrısı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük AYun diwo-nusos "Núsos tanrısı" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için dev maddesine bakınız.
Farsça aynı anlama gelen çingāne چنگانه z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Türkçe çıgañ "fakir, yoksul" sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca anomalie "uyumsuzluk, sıra dışılık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰomalós ὁμαλός z "bir örnek, tekdüze, sıradan, düzenli" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰómos ὅμος z "aynı, eş, bir örnek" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için homo+ maddesine bakınız.
Fransızca aorte "ana atardamar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aortē αορτη z "yukarı çıkan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Bugünkü anlamda Aristoteles (MÖ 384-322).) Bu sözcük Eski Yunanca aeírō, aer- αείρω, αερ- z "kaldırmak, yukarı çıkarmak" fiilinin dişil (müennes, feminine) halidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-2 "kaldırmak" biçiminden evrilmiştir.
Yeni Yunanca aynı anlama gelen kástanon κάστανον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kástana κάστανα z sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca oestrogène "dişilerde yumurtlamayı düzenleyen hormon" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca oïstrós οïστρός z "kızma, dişilerde kızışma dönemi" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ois-tro- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *eis-1 "kızma, kızışma" kökünden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için +jen1 maddesine bakınız.
Fransızca plage "deniz kıyısında bulunan kumsal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen piaggia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca plagiá πλαγιά z "yamaç, kıyı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca plagós πλαγός z "yan, yamaç, dağ eteği" sözcüğünün dişil (müennes, feminine) halidir.
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.