Büyütme Eki Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Büyütme Eki Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Büyütme Eki kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Fransızca jupon "iç etek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca giuppone "omuzdan askılı cübbe-eteklik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca giuppa "etek, cübbe" sözcüğünün büyütme halidir. İtalyanca sözcük Arapça cubbat جبّة z "cübbe" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için cübbe maddesine bakınız.
Venedikçe galión veya İspanyolca galeón "12. yy'dan itibaren Akdeniz'de kullanılan büyük yelkenli gemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen galéa γαλέα z sözcüğünün büyütme halidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca galéos γαλέος z "köpek balığı" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca ballon "1. büyük top, 2. top şeklinde büyük şişe, 3. sıcak hava veya gazla yükselen nakil aracı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca ballone "büyük top" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca balla "top" sözcüğünün büyütme halidir. İtalyanca sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ballaz sözcüğünden alıntıdır. Germence sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhol- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhel-2 "şişmek, kabarmak, tomurmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca bibéron "emzikli şişe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca biberone "büyük şişe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince bībere "içmek" fiilinin büyütme halidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pī-pə-o- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pō(i)- "içmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca capitonné "kabarık topak şeklinde bir dikiş tarzı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca capiton "yün veya ipek topağı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca capitone "büyük baş" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince caput, capit- "baş" sözcüğünün büyütme halidir. Daha fazla bilgi için kapital maddesine bakınız.
Fransızca carton "kalın kâğıt, mukavva" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca cartone "kaba kâğıt, büyük kâğıt" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca carta "kâğıt" sözcüğünün büyütme halidir. Daha fazla bilgi için kart2 maddesine bakınız.
Fransızca caisson "büyük kasa" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca caisse "kasa" sözcüğünün büyütme halidir. Bu sözcük İtalyanca cassa sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kasa maddesine bakınız.
Fransızca manchon "'büyük yen', el ısıtmak için kullanılan silindir şeklinde kürk," sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca manche "yen" sözcüğünün büyütme halidir. Daha fazla bilgi için manşet maddesine bakınız.
Venedikçe milliòn veya Fransızca million "1.000.000 sayısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen millione sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca mille "bin" ve İtalyanca +one "büyütme eki" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için mili+ maddesine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen piston sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca pistone "havan kolu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca pistare "havanda dövmek" fiilinin büyütme halidir. Daha fazla bilgi için pesto maddesine bakınız.
Fransızca salon "misafir kabul odası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca salone "büyük oda, misafir kabul odası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince ve İtalyanca sala "büyük oda" sözcüğünün büyütme halidir. Geç Latince sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *sala "büyük oda, geniş kapalı mekân, koğuş" sözcüğünden alıntıdır. Germence sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sel-1 biçiminden evrilmiştir.
Fransızca trombone "bir tür nefesli çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca trombone "büyük av borusu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca tromba "av borusu, borazan" sözcüğünün büyütme halidir. İtalyanca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *tromb- "av borusu" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca violon "keman" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca violone "eski bir çalgı, büyük keman" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Provansal dilinde viola "eski bir çalgı, alto keman" sözcüğünün büyütme halidir. Daha fazla bilgi için viyola maddesine bakınız.
Fransızca violoncelle "Batı müziğinde bir çalgı, bariton keman" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca violoncello "'büyük kemanın küçüğü', Batı müziğinde bir çalgı, bariton keman" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca violone "eski bir çalgı, büyük keman" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için viyolon maddesine bakınız.
Yeni Yunanca barbúnia μβαρβούνια z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca barbúni μβαρβούνι z "bir balık türü" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük İtalyanca barbone "'koca sakal', bir balık türü" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince barba "sakal" sözcüğünün büyütme halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bhardhā- biçiminden evrilmiştir.
İtalyanca fregatone "bahriyede fregata'dan büyük bir tür gemi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca fregata "bir tür üç direkli ve hızlı savaş gemisi, firkete" sözcüğünün büyütme halidir.
İtalyanca medaglione "büyük madalya" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için madalya maddesine bakınız.
Yeni Yunanca takúni τακούνι z "tahta nalın" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük İtalyanca taccone "büyük topuk, tahta nalın" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca tacco "topuk" sözcüğünün büyütme halidir. Daha fazla bilgi için takoz maddesine bakınız.

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.