Yeni Latince Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Yeni Latince Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Yeni Latince kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Fransızca dyslexie "harfleri bilip kelime okuyamamaya yol açan patolojik okuma güçlüğü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince dyslexia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca léksis λέξις z "okuma, söyleme" sözcüğünden dys+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca legō, log- λεγω2, λογ- z "okumak, söylemek" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dys+, leksikon maddelerine bakınız.
Yeni Latince dysprosium "kimyada bir element" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca dysprostikós δυσπροστικός z "güç bulunan" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca prosíēmi, prost- προσίημι, προστ- z "rast gitmek, bulmak" fiilinden dys+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca eîmi εῖμι z "gitmek" fiilinden pro+2 önekiyle türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için iyon maddesine bakınız.
Yeni Latince deuterium "atom ağırlığı 2 olan hidrojen izotopu" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1933 Harold C. Urey, Amer. kimyacı.) Latince sözcük Eski Yunanca déuteros δεύτερος z "ikinci" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca dúo, di- δύο z "iki" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için di+1 maddesine bakınız.
Fransızca électrique veya İngilizce aynı anlama gelen electric sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yeni Latince vis electrica "'kehribarî güç', kehribar ve benzeri maddelerde bulunan kıvılcımlanma özelliği" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1600 William Gilbert, İng. doğabilimci.) Latince deyim Eski Yunanca ēlektrikós ηλεκτρικός z "kehribarsal" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ēlektron ήλεκτρον z "kehribar" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir.
Yeni Latince phallus "erkek cinsel organı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca phállos φάλλος z "ereksiyon halinde erkek cinsel organı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhl-n-os biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhel-2 "şişmek, kabarmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için balon maddesine bakınız.
Fransızca phase "evre, özellikle ayın evreleri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince phasis "ayın evresi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phásis φάσις z "ışıma" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phaínō, pha- φαίνω, φα- z "ışımak, aydınlanmak" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fantezi maddesine bakınız.
Yeni Latince phylloxera "bir bitki hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1868 Jules-Émile Planchon, Fr. biyolog.) Latince sözcük Eski Yunanca phýllon φύλλον z "yaprak" ve Eski Yunanca ksērós ξηρός z "kuru" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için filiz, serander maddelerine bakınız.
Fransızca phosphore "karanlıkta ışıma özelliğine sahip yanıcı bir element" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen phosphorus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1669 Brandt, Alm. simyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca phōsphóros φωσφόρος z "1. ışık getiren, ışık veren, 2. sabah yıldızı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phôs, phōt- φῶς, φωτ- z "ışık" ve Eski Yunanca phérō φέρω z "taşımak, getirmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için foto+1, anafor maddelerine bakınız.
Yeni Latince photon "ışık enerjisi taşıyan kuantum birimi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1926 Gilbert N. Lewis, Amer. fizikçi.) Latince sözcük Eski Yunanca phôs, phot- φῶς, φοτ- z "ışık" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için foto+1 maddesine bakınız.
Yeni Latince glaucoma "göz bebeğinin matlaşmasına yol açan bir göz hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca glaukós γλαυκός z "yeşilimsi mavi" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca gorille "Afrika'ya özgü bir tür büyük maymun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen gorilla sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1847 Thomas Savage, İng. doğabilimci.) Bu sözcük Eski Yunanca gorílla γορίλλα z "Eskiçağ yazarlarına göre Afrika'da yaşayan orman adamı" sözcüğünden alıntıdır.
Yeni Latince helium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1868 J. N. Lockyer ve E. Frankland, İng. kimyacılar.) Latince sözcük Eski Yunanca ʰélios ἑλιος z "güneş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *saəwel- biçiminden evrilmiştir.
Yeni Latince hydra "polip" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca ʰýdra ὕδρα z "mitolojide Herakles'in öldürdüğü çok başlı su yılanı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰýdōr ὕδωρ z "su " sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için hidro+ maddesine bakınız.
Yeni Latince hypothalamus "beyin merkezinde bulunan badem şeklinde organ" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca hypo+ "alt, altında" ve Eski Yunanca thálamos θάλαμος z "hücre, odacık, evin iç odası" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hipo+1 maddesine bakınız.
Yeni Latince iridium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Smithson Tennant, İng. kimyacı (1761-1815).) Latince sözcük Eski Yunanca íris, irid- ίρις, ιριδ- z "gökkuşağı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için iris maddesine bakınız.
Yeni Latince ion "artı veya eksi elektrik yüklü atom" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1834 Michael Faraday, İng. fizikçi.) Latince sözcük Eski Yunanca iōn ιών z "giden" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰíēmi, i- ἱήμι z "gitmek, yol almak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ei- biçiminden evrilmiştir.
Yeni Latince cadmium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1817 Friedrich Strohmeyer, Alm. kimyacı.) Latince sözcük Eski Yunanca kadmeîa καδμεῖα z "Thebai kenti yakınında çıkan bir kurşun minerali, kalamin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Kadmos "Thebai kentinin kurucusu olan efsanevi Fenikeli önder" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Fenike dilinde yazılı örneği bulunmayan *ḳadmōn "eski, kadim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fenike dilinde ḳdm "ön, önce, önde olma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kıdem maddesine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen cactus sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen cactus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Linnaeus, İsv. botanist (1707-1778).) Bu sözcük Eski Yunanca káktos κάκτος z "devedikeni" sözcüğünden alıntıdır.
Yeni Latince cation "'aşağı doğru' giden iyon" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1834 Michael Faraday, İng. fizikçi.) Latince sözcük Eski Yunanca iōn iών z "giden" sözcüğünden kata+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için iyon maddesine bakınız.
Yeni Latince clitoris "bızır" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Mateo Renaldo Colombo, İtal. anatomist (1516-1559).) Latince sözcük Eski Yunanca kleítoris κλείτορις z "küçük kapalı yer" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kleíō κλείω z "kapatmak, kapalı olmak, örtmek" fiilinin küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için kilit maddesine bakınız.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.