Yeni Farsça Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Yeni Farsça Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Yeni Farsça kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Ermenice çermig ջերմիկ z "ılıca (Doğu Anadolu'da)" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice çerm ջերմ z "ısı, sıcaklık" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen carm جرم z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen garm گرم z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için germi maddesine bakınız.
Farsça çaşm-i bulbul چشم بلبل z "bülbül gözü, bir tür cam işi" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça çaşm چشم z "göz" ve Arapça bulbul2 بلبل z "ibrik veya ibrik ağzı, sürahi" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için çeşme, bülbül maddelerine bakınız.
Farsça ḍarb-i mas̠al ضرب مثل z "hikâyenin bitirme cümlesi, kıssadan hisse" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Arapça ḍarb ضرب z "vuruş, vurgu, şiirde beytin son ayağı" ve Arapça mas̠al مثل z "masal, kıssa" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için darp, mesel maddelerine bakınız.
Arapça ḍarb ضرب z "çarpma, vurma, para basma" ve Farsça χāne خانه z "ev" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için darp, hane maddelerine bakınız.
Arapça dāru'l-fulful دار الفلفل z veya Farsça dār-i pilpil دار پلپل z "biber ağacı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Farsça dār دار z "ağaç" ve Farsça pilpil پلپل z "biber" sözcüklerinin bileşiğidir. Farsça sözcük Sanskritçe pippalī "meyvecik, biber" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için darağacı, biber maddelerine bakınız.
Arapça ve Farsça daf veya daff دف/دفّ z "tek yüzlü davul, def, çalpara" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice dappā דפא z "tabla, tepsi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen dappu sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Sumerce bir sözcükten alıntıdır.
Arapça ve Farsça dihlīz دهليز z "koridor, geçit, sofa" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) dahrīz "revak, kapı girişindeki sütunlu eşik, propylon" sözcüğünden evrilmiştir.
Farsça darḥāl در حال z "şimdiki zamanda, hemen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça ḥāl حال z "şimdiki zaman" sözcüğünden der+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için hal1 maddesine bakınız.
Farsça dār veya dar در z "kapı" ve Farsça sözcük Arapça saˁādat سعادة z "mutluluk" Daha fazla bilgi için saadet maddesine bakınız.
Farsça darˁuhda giriftan در عهده گرفتن z "sorumluluğu altına almak" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Arapça ˁuhdat عهدة z "sorumluluk " sözcüğünden der+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için uhde maddesine bakınız.
Arapça dmġ kökünden gelen dimāġ دماغ z "beyin, kafa" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça damāġ دماغ z "burun, nefes" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Arapça ve Farsça dīwān ديوان z "1. defter, özellikle resmi karar ve hesapların yazıldığı defter, şiir koleksiyonu, 2. yazmanlar heyeti, büro, sekretarya, mahkeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) dīvān "resmi daire, büro, sekretarya" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *dipi-vahana- "yazı evi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Akatça duppu "yazı tableti" sözcüğünden türetilmiştir. Akatça sözcük Sumerce dup- "yazı" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça duˁāχʷān دعاء خوان z "dua okuyan, makamla dua söyleyen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça duˁā دعاء z ve Farsça χʷandan, χʷān خوندن, خوان z "okumak, şarkı söylemek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için dua, hanende maddelerine bakınız.
Arapça durzī درزى z "Suriye ve Lübnan'da yaşayan bir dini topluluğun mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Muḥammad İsmāil al-Darzī "Dürzi dininin kurucusu (ö. 1019)" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Farsça darzī درزى z "terzi" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça dustūr دستور z "ilke, prensip, kanun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça dastūr دستور z "ferman" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için +dan2 maddesine bakınız.
Farsça acr-i mis̠l أجر مثل z "eşdeğer ücret" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Arapça acr أجر z "ücret, parasal karşılık" ve Arapça mis̠l مثل z "benzer, eş" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ecir, misil maddelerine bakınız.
Arapça aczāˀ أجزاء z ve Farsça χāne خانه z sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ecza, hane maddelerine bakınız.
Arapça ve Farsça almās ألماس z "değerli taşların en serti, elmas" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) almās "metallerin en serti, çelik" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça elmēşu "değerli bir metal; parlak, parıldayan (tanrılara özgü bir sıfat)" sözcüğünden alıntıdır.
Türkiye Türkçesinde emirber "emir-taşıyan, orduda subaya hizmet eden ulak" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Arapça amr "emir, buyruk" ve Farsça bar "getiren, taşıyan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için emir1, +ber maddelerine bakınız.
Farsça az cumlat أز جملة z "bütünüyle, toplu olarak" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Arapça cumlat جملة z "bütün" sözcüğünden ez+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için cümle maddesine bakınız.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.