Yabancı Ekler Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Yabancı Ekler Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Yabancı Ekler kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Fransızca ve İngilizce indigo "çivit bitkisi ve boyası ve rengi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca indigo "Hint'e ait olan şey, çivit" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen indicus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen indikós ινδικός z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca Indos ινδος z "Hint" özel adından +ikos sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen hind- sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için Hint maddesine bakınız.
Fransızca banal "1. feodal hukukta bir beyin tüm tebaasına salınan yükümlülük, angarya, 2. köylü işi [esk.], adi, sıradan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca ban veya bandon "ferman, hüküm, salma" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bannan veya *bandan "yüksek sesle ilan etmek, ferman okumak, askere çağırmak" fiilinden türetilmiştir.
İngilizce catering "ihtiyaç maddesi temini, özellikle yemek temini ve servisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to cater "her türlü ihtiyaç maddesi temin etmek" fiilinden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca acatour "büyük hanelerde yiyecek teminiyle görevli kişi" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Latince acceptator "temin eden, satın alıcı" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince accipere, accept- "almak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için akseptans maddesine bakınız.
Fransızca étiquette "yafta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca estiquier "iliştirmek, yapıştırmak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *stikan "saplamak, sivri şey sokmak" fiilinden alıntıdır. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steig- "sivri bir şey batırmak, saplamak, delmek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca pochette "cepçik, torbacık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca poche "cep, torba" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen poque veya pocque sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için paket maddesine bakınız.
Fransızca roulette "tekercik, bir kumar aleti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca rouelle "küçük tekerlek" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen rotula sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince rota "tekerlek" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için raund maddesine bakınız.
İngilizce carting "at veya öküz arabası sürme veya bu arabayla taşıma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce cart "at veya öküz arabası, özellikle iki tekerlekli öküz arabası" sözcüğünden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen craet sözcüğünden evrilmiştir.
İngilizce timing "zamanlama" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce time "1. zaman, süre, 2. zamanlamak" sözcüğünden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce tīma "zaman" sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *tīman "germek, yaymak, uzatmak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca littérature "1. edebiyat, 2. bir konuyla ilgili yazılı kaynakların tümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince litteratura "yazılı evrak, belgeler" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince littera "harf, yazı" sözcüğünden +tura sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Etrüskçe bir sözcükten alıntıdır.
Fransızca personnel "1. kişisel (sıfat), 2. bir tiyatro oyunundaki kişilerin tümü, bir ekibi oluşturan kişilerin tümü (isim)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince personalis "kişiliğe ilişkin, kişisel" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince persona "1. tiyatro maskesi, 2. tiyatroda canlandırılan kişi, karakter" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Etrüskçe bir sözcükten alıntıdır.
Eski Türkçe alçak veya alşak sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe alış- "yumuşamak" fiilinden +Ak sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için alış- maddesine bakınız.
Eski Türkçe apa veya aba "baba" sözcüğünden +cA sonekiyle türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe bağda- fiilinden +Iş sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bağıt sözcüğünden +A- sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için bağ1 maddesine bakınız.
Eski Türkçe bal- "1. bağlanmak, 2. yapışmak?, vıcık olmak?" fiilinden +Iş-Ik sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe ba- "bağlamak" fiilinden +Il- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için baldır maddesine bakınız.
Eski Türkçe bal- "bağlanmak" fiilinden +? sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe ba- "bağlamak" fiilinden +Il- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bağ1 maddesine bakınız.
Eski Türkçe baş sözcüğünden +? sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için baş maddesine bakınız.
Eski Türkçe bas- fiilinden +mAk sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için bas- maddesine bakınız.
Bayundır "eski bir Türk adı" özel adı ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe bayu- "zenginleşmek, müreffeh olmak" fiilinden +? sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: Kaş, Idr, Çağ) Bu sözcük Eski Türkçe bay "zengin" sözcüğünden +U- sonekiyle türetilmiştir.
Eski Türkçe bél "gövdenin orta kısmı, eklem" sözcüğünden +? sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için bel1 maddesine bakınız.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.