Yabancı Ekler Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Yabancı Ekler Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Yabancı Ekler kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça sīmyāˀ سيمياء z "büyü, sihir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen sīmiyā סימיא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sēmeîa σημεῖα z "simgeler, (gizli) anlamlar" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca sēmeîon σημεῖον z "simge, işaret" sözcüğünün çoğuludur. Yunanca sözcük Eski Yunanca sēma σήμα z "işaret, gösterge" sözcüğünden +ion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için semantik maddesine bakınız.
Arapça ṭilsim veya ṭilism طلسم z "büyü, özellikle bir hazineyi koruyan büyü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ṭlsm טלסם z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca télesma τέλεσμα z "icraat, resmi işlem, tören, ayin" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca teléō τελέω z "ifa etmek, icra etmek, resmi bir işin gereğini yapmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir.
Arapça ṭūmār طومار z "rulo halinde kâğıt veya parşömen kitap" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen tomárion τομάριον z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tómos τόμος z "1. kesilmiş şey, dilim, 2. birkaç bölümden oluşan bir kitabın her cildi, kesilip kalıplanmış papirüs rulosu, kitap" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için tomo+ maddesine bakınız.
Arapça ˁulwī علوى z "yüksek, üstün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁlw kökünden gelen ˁulūw علوّ z "yükseklik" sözcüğünün nisbet halidir. Daha fazla bilgi için ali maddesine bakınız.
Arapça znr kökünden gelen zunnār زنّار z "Mecusi ve Hıristiyan keşişlerin kullandığı kuşak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Yunanca zonárion ζωνάριον z "küçük kuşak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca zōnē ζώνη z "kuşak" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için zon maddesine bakınız.
Farsça gilīm گليم z "her çeşit yaygı, battaniye, yatak örtüsü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen galīmā גלימא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca kálymma κάλυμμα z "örtü" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kalýptō καλύπτō z "örtmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kulübe maddesine bakınız.
Eski Türkçe belgü "alamet, işaret, emare" sözcüğünden +lIg sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bel- "işaretlemek, damgalamak" fiilinden +? sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için belir- maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *türi-k "bir soydan gelen" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Ana Türkçe sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *türi- fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir.
Eski Türkçe yalabaç sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yalıg "dil" sözcüğünden +? sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için yala- maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Farsça sipāhī سپاهى z "ordu mensubu, askeri" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sipāh veya sipah سپاه/سپه z "ordu" sözcüğünden +i sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen spāh sözcüğünden evrilmiştir. Orta Farsça sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde spāda- "atlı, süvari" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Eski Farsça aspa "at" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sıpa maddesine bakınız.
Farsça sitāyiş ستايش z "övgü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sutūdan, sitā- ستودن, ستا z "övmek, medhetmek" fiilinden +iş sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen staoiti sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen śtauti veya śtute sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *steu-2 biçiminden evrilmiştir.
İngilizce trekking "zor doğa koşullarında spor amacıyla uzun yürüyüş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Afrikaans dilinde trek "göç, sürgün, uzun yolculuk" sözcüğünden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Holandaca treken "çekmek, sürüklemek" fiilinden türetilmiştir. Holandaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tragh- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için traktör maddesine bakınız.
Venedikçe gołéta "bir tür yelkenli tekne, uskuna" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Fransızca aynı anlama gelen goélette sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca goéland "balıkçıl kuşu" sözcüğünden +ette sonekiyle türetilmiştir. Fransızca sözcük Bret gwelan sözcüğünden alıntıdır.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Batı Türkçesinde üş "işte (işaret zarfı)" sözcüğünden +dA sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şu maddesine bakınız.
Japonca şintō 神道 z "'tanrılar yolu', Japonya'da dinî geleneklerin tümü" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Japonca sözcük Çince şén dào 神道 z "tanrısal yol" deyiminden alıntıdır.
Türkiye Türkçesinde bacı "kızkardeş, abla" sözcüğünden +? sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe sözcük Çağatay Türkçesinde aynı anlama gelen baca sözcüğü ile eş kökenlidir.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.