Venedikçe Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Venedikçe Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Venedikçe kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Venedikçe vàrdia veya İtalyanca guardia "nöbet, koruma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *ward- sözcüğünden alıntıdır. Germence sözcük İtalyanca guardare "korumak, gözetmek, nöbet tutmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gar1 maddesine bakınız.
Venedikçe zonta "eklem, kenet" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Latince iuncta sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince iungere, iunc- "kenetlemek, birleştirmek, birbirine bağlamak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *yeug- "çift koşmak, iki şeyi birleştirmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için çift maddesine bakınız.
Venedikçe fláma "1. alev, meşale, 2. dar uzun şerit şeklinde gemi bayrağı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Venedikçe sözcük Geç Latince flammula "gemi bayrağı" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Latince flamma "alev" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *flag-ma sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhlg-ma- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhel-1 "yanmak, parlamak" kökünden türetilmiştir.
Venedikçe fora! "dışarı!, yelken açma emri" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Latince forās "kapı dışına doğru, kapı dışarı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince foris "ev kapısı" sözcüğünün çoğuludur. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dhwer- "kapı" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için der maddesine bakınız.
İngilizce regatta "bir tür yelkenli şampiyonası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Venedikçe Regàta "Venedik'te her yıl yapılan gondol yarışı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Venedikçe bastòn "değnek, çubuk" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Geç Latince aynı anlama gelen bastum veya basto sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen bastone sözcüğü ile eş kökenlidir.
Venedikçe fonda! "dibe! (emir)" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe fondar "diplemek, dibe atmak, dibi bulmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca ve Venedikçe fondo "dip" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen fundus sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için fon1 maddesine bakınız.
Venedikçe scarpìn veya İtalyanca scarpino "hafif ayakkabı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca scarpa "ayakkabı, özellikle tahtadan yontulmuş pabuç, sabo" sözcüğünden türetilmiştir.
Venedikçe albora "yelken direklerini dik!" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Venedikçe sözcük Venedikçe alborar "(ağaç veya yelken) dikmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *arborare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince arbor "ağaç" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bora maddesine bakınız.
Venedikçe giavéta "anahtarcık" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe giàve "anahtar" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen clavis sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kilit maddesine bakınız.
Venedikçe timón "gemi dümeni" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Latince tēmō "at arabasının oku" sözcüğünden alıntıdır.
Venedikçe filo " iplik, tel, dizi, sıra" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Latince aynı anlama gelen filum sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için filament maddesine bakınız.
Venedikçe covèrta "örtü, kaplama, gemilerde ambar üstü tabanı" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe covèrzer "kaplamak, örtmek" fiilinin dr. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cooperire fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince operire "kapamak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aperitif maddesine bakınız.
Venedikçe scarpèlo "ağaç yontma bıçağı, kalemtraş" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Latince aynı anlama gelen scalpellum veya scalprum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince scalpere veya sculpere "yontmak" fiilinden +ul+ sonekiyle türetilmiştir.
Venedikçe capitán "kumandan, özellikle gemi kumandanı" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Geç Latince capitanus veya capitaneus "şef, önder, kaptan" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince caput, capit- "baş" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kapital maddesine bakınız.
Venedikçe cuarantína "Venedik'e gemiyle gelen yolculara uygulanan kırk günlük karaya çıkma yasağı" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe cuaranta "kırk" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen quadraginta sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kare maddesine bakınız.
Venedikçe comodìn "dirsek yüksekliğinde olan dolap, büfe" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe còmodo "ölçülü, kullanışlı, pratik" sözcüğünün dr. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen commodus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince commodare "aynı ölçüde olmak, birbirine uymak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince modus "ölçü" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mod maddesine bakınız.
Venedikçe lasca "bırak! gevşet! (yelken gevşetme komutu)" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe lascar "bırakmak, gevşetmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen laxare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince languēre, lax- "gevşemek" fiilinden türetilmiştir.
Venedikçe mezána "üç direkli gemilerde arka direk" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Latince medianus "ortada olan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince medius "orta" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için midi+ maddesine bakınız.
Venedikçe mola "sal! bırak!" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe molàr "salmak, hız kesmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince mollis "yumuşak, gevşek" sözcüğünün dr.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.