Venedikçe Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Venedikçe Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Venedikçe kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Fransızca benzène "çeşitli maddelerden elde edilen organik solvent" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince ve Venedikçe labenzoe veya benzoe "styrax ağacından elde edilen kokulu reçine" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça lubān cāwī لبان جاوى z "Cava zamkı, styrax ağacından elde edilen kokulu reçine" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça lubān لبان z "zamk, kokulu reçine" ve Arapça cāwāˀ جاواء z "Hint Okyanusunda bir ada, Cava" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için labne maddesine bakınız.
Venedikçe cássaro "geminin en üst güvertesi, kaptan köşkü" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Arapça ḳaṣr قصر z "köşk" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kasır maddesine bakınız.
Yeni Yunanca magaziá μαγαζιά z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca magazí μαγαζί z "ambar, gemilerde ticari eşya deposu" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Venedikçe aynı anlama gelen magazín sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Arapça maχāzin مخازن z "mahzenler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χzn kökünden gelen maχzan مخزن z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için mahzen maddesine bakınız.
Venedikçe gołéta "bir tür yelkenli tekne, uskuna" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Fransızca aynı anlama gelen goélette sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca goéland "balıkçıl kuşu" sözcüğünden +ette sonekiyle türetilmiştir. Fransızca sözcük Bret gwelan sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca gazette "parayla satılan haber bülteni" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Venedikçe gazéta "1. 'kesecik', Venedik devletinde bozuk para birimi, metelik, 2. parayla satılan haber bülteni [xvi]" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Venedikçe gaza "kese, bir para birimi" sözcüğünün dr. Venedikçe sözcük Eski Yunanca gáza γάζα z "hazine" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen ganz sözcüğünden alıntıdır.
Venedikçe cámara "oda" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Latince aynı anlama gelen camara veya camera sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kamára καμάρα z "kemer, tonoz, tonozlu veya kubbeli taş oda" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Farsça kamarā "kemer, tonoz" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kemer maddesine bakınız.
Venedikçe galión veya İspanyolca galeón "12. yy'dan itibaren Akdeniz'de kullanılan büyük yelkenli gemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen galéa γαλέα z sözcüğünün büyütme halidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca galéos γαλέος z "köpek balığı" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca canal "su yolu, ark, su ulaşımı için yapay nehir" veya Venedikçe canál "su yolu, ark, kanal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince canalis "su yolu, ark" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince canna "su yolu, su borusu" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca kánna κάννα z "su borusu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Akatça aynı anlama gelen qanū sözcüğünden alıntıdır.
Venedikçe piàsa "meydan, çarşı, pazar yeri" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Latince platea "meydan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca plateîa odós πλατεῖα οδόσ z "cadde, geniş yol" deyiminden alıntıdır. Yunanca deyim Eski Yunanca platýs πλατύς z "yassı, düz, yayvan" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *plat- "yayılmak, yassılmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için plato maddesine bakınız.
Venedikçe prova "geminin ön tarafı" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Latince aynı anlama gelen prora sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen próira πρόιρα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *prə-wo-arya- "önde giden" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per1 "ileri, ön" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pro+2 maddesine bakınız.
Venedikçe armadòr veya Fransızca armateur "gemi donatan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca armer "donatmak, silahlandırmak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen armare fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için arma maddesine bakınız.
Venedikçe balcòn veya Fransızca balcon "bir kirişle taşınan ev çıkması, cumba" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *balkan "mertek, kütük, taşıyıcı ağaç" fiilinden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhelg- "kalın ağaç gövdesi" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için falaka maddesine bakınız.
Fransızca ve Venedikçe italien veya italiàn "İtalyan" özel adından alıntıdır. Daha fazla bilgi için italik maddesine bakınız.
Venedikçe vardián "gemide bekçi, nöbetçi" veya Fransızca gardien "1. bekçi, özellikle cehennemin bekçisi olan melek, 2. hapishane bekçisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca ve Fransızca guardare veya garder "korumak, gözetmek, nöbet beklemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gard maddesine bakınız.
Fransızca lagune "deniz kıyısında kum birikmesiyle oluşan göl" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Venedikçe laguna "Venedik lagünü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince lacus "göl" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *laku- biçiminden evrilmiştir.
İngilizce magazine "1. ambar, depo, 2. dergi, mecmua" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca magasin "ambar, depo, mağaza" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Venedikçe magazín "gemi ambarı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mağaza maddesine bakınız.
Venedikçe milliòn veya Fransızca million "1.000.000 sayısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen millione sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca mille "bin" ve İtalyanca +one "büyütme eki" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için mili+ maddesine bakınız.
Venedikçe bandéra "bayrak" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe banda1 "bayrak, sancak, gemide sancak tarafı" sözcüğünün dr. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bandwa "işaret, simge, sancak" sözcüğünden alıntıdır.
Venedikçe franzès "Fransız" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Geç Latince aynı anlama gelen franciscus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince Francia "Paris yöresine ve bu bölgede kurulan krallığa 7. yy'dan itibaren verilen ad" sözcüğünden türetilmiştir. Geç Latince sözcük Germence Frank "bir Cermen kavminin adı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için frenk maddesine bakınız.
Venedikçe rancio "1. asker veya tayfa yemekhanesi, 2. gemide tayfa yatağı" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük İspanyolca rancho "yemekhane" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hreŋg- "2. sıra, tertip, asker topluluğu" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.