Türkmence Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Türkmence Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Türkmence kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Türkçe sözcük, Ad halinde Tasa, kaygı, üzüntü anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan gam kelimesi Sekiz notanın kalın sesten inceye veya inceden kalına gitmek üzere sıralanmış dizisi anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde gam anlamına gelir. Ad dilinden alınan gam kelimesi Arapça ghamm anlamındadır. İsveççe sözcük, Ad halinde (gündüz yırtıcı kuşları, kuşlar) akbaba anlamına gelir. Türkmence sözcük, Ad halinde gam, kaygı, keder anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde adım anlamına gelir.
Türkçe dilinden alınan töre kelimesi Töre anlayışları bu bilinçlilikleriyle pekişmiştir. - N. Cumalı anlamındadır. Karaçay Balkarca sözcük, Ad halinde âdet anlamına gelir. Karaçay Balkarca dilinden alınan töre kelimesi töre anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde töre anlamına gelir. Ad dilinden alınan töre kelimesi kural anlamındadır. Türkmence sözcük, Ad halinde ağa (ekim devriminden önce) anlamına gelir.
Rakam sözcük, Rakam halinde yedi anlamına gelir. İdo dili sözcük, Rakam halinde yedi anlamına gelir. Türkmence sözcük, Ad halinde saf, dizi anlamına gelir.
Türkçe dilinden alınan post kelimesi Belinde ince bir ceylan postu, sırtında ağaç liflerinden örülmüş kaba bir atkı vardı. - A. H. Müftüoğlu anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (iletişim) posta anlamına gelir. İngilizce sözcük, Ad halinde (iletişim) posta anlamına gelir. İsveççe sözcük, Ad
Türkçe sözcük, Ad halinde ilenme, beddua anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan ah kelimesi Ah alan onmaz anlamındadır. Türkçe dilinden alınan ah kelimesi Ah, ne güzeldi o Direklerarası'ndaki ramazan ve donanma geceleri. - Y. K. Karaosmanoğlu anlamındadır. sözcük, Ünlem halinde ah anlamına gelir. Türkmence sözcük, Ad halinde ah, aman, heyhat, vah, yazık anlamına gelir.
Türkmence sözcük, Ad halinde Asıl, tam anlamına gelir. Türkmence dilinden alınan hut kelimesi Kendi, bizzat. anlamındadır. Arnavutça sözcük, Ad halinde baykuş anlamına gelir.
Türkmence sözcük, Ad halinde Çoban yardımcısı, çoban yamağı, küçük çoban anlamına gelir.
Türkçe dilinden alınan kalp kelimesi Bak ellerim nasıl titriyor, bak alnım nasıl yanıyor, bak kalbime nasıl çarpıyor. - Y. K. Karaosmanoğlu anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (anatomi) kalp, yürek anlamına gelir. Ad dilinden alınan kalp kelimesi Arapça qalb anlamındadır. Türkmence sözcük, Ad halinde (anatomi) kalp, yürek anlamına gelir. Türkmence dilinden alınan kalp kelimesi gönül anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ön ad halinde (eskimiş) yırtık, yarık anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan çak kelimesi [ça:k] anlamındadır. Eski Türkçe sözcük, Ad halinde bir şeyin özünü, aynını bildiren kelime anlamına gelir. Eski Türkçe dilinden alınan çak kelimesi tam, işte, aynı sözleri gibi anlamındadır. Karaçay Balkarca sözcük, Eylem halinde birbirine düşürmek anlamına gelir. Karaçay Balkarca sözcük, Ad halinde zaman anlamına gelir. Kırgızca sözcük, Ad halinde çağ anlamına gelir. Eylem sözcük, Eylem halinde iftira etmek anlamına gelir. Eylem dilinden alınan çak kelimesi aleyhte konuşmak anlamındadır. Eylem sözcük, Ad halinde çağ anlamına gelir. Eylem dilinden alınan çak kelimesi zaman anlamındadır. Türkmence sözcük, Ad halinde ölçü, miktar anlamına gelir. Türkmence dilinden alınan çak kelimesi zan anlamındadır.
Türkçe sözcük, Belirteç halinde üzerinde anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan üstünde kelimesi bir davranışı belirgin bir şekilde dışa yansıtma anlamındadır. Türkmence sözcük, Ad halinde yüzünden, sebebiyle anlamına gelir.
Türkmence sözcük, Ad halinde Sarıya çalan açık kahverengi; bej, kumral anlamına gelir. İtalyanca sözcük, Ad halinde mela sözcüğünün çoğulu → elmalar anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde bal anlamına gelir.
Türkmence sözcük, Ad halinde Ip, bağ, örk anlamına gelir. Türkçe sözcük, Ad halinde Hayvanları bağlamaya yarayan kalın ip ya da zincir. anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan örk kelimesi Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toğrağın üstünde yayılan filizi. anlamındadır. Eski Türkçe sözcük, Ad halinde Yularşat tavlası anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Ad halinde emmek işi anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan emme kelimesi boruda akan sıvının oluşturduğu çekiş anlamındadır. Türkmence sözcük, Ad halinde meme, göğüs (çocuk dilinde) anlamına gelir.
Türkçe dilinden alınan toplamak kelimesi Şairin bütün eserlerini, bütün hatıralarını toplayacak. - O. S. Orhon anlamındadır. Türkmence sözcük, Eylem halinde derlemek, toplamak anlamına gelir.
Türkmence sözcük, Belirteç halinde arada sırada, bazen anlamına gelir. Türkmence dilinden alınan arada kelimesi son günlerde, yakında, yakın zamanlarda anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde (toplum bilimi) ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan göç kelimesi (toplum bilimi) evden eve taşınma anlamındadır. Türkmence sözcük, Ad halinde göç anlamına gelir. Türkmence dilinden alınan göç kelimesi hareket, manevra anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan kurs kelimesi (gök bilimi) Bir gök cisminin teker biçimde görülen yüzü, çörek anlamındadır. Türkmence sözcük, Ad halinde kurs anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Ad halinde (ölçü birimleri) Genelde tarım alanları için kullanılan yüz metre kare değerinde yüzey ölçü birimi anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan ar kelimesi Fransızca are (fr) anlamındadır. Arnavutça sözcük, Ad halinde altın anlamına gelir. Arnavutça dilinden alınan ar kelimesi (2) ((t|eskimiş}} Arnavutçada iş,tarla,ben,yapan,eden anlamındadır anlamındadır. Eylem sözcük, Eylem halinde yorulmak anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde (termodinamik) hava anlamına gelir. Türkmence sözcük, Ad halinde öç, intikâm anlamına gelir. Türkmence dilinden alınan ar kelimesi Ar. anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde Vaziyeti bir bütün hâlinde ve bir anda kestirdikten sonra anların gereklerine göre davranırım. - N. F. Kısakürek anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan gerek kelimesi ge·rek anlamındadır. Türkçe sözcük, halinde gerekmek fiilinin 3. tekil kişi çekimi olan gerekir sözcüğünün kısaltılmış biçimi anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan gerek kelimesi İşte tam da bu yüzden, bize de Rönesans gerek! anlamındadır. sözcük, Ön ad halinde gerek anlamına gelir. dilinden alınan gerek kelimesi Eski Türkçe kärgä anlamındadır. Türkmence sözcük, Ad halinde gerek, lâzım, gerekli, lüzumlu anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Ad halinde (halk ağzı) (Ankara) bel anlamına gelir. Çağatayca sözcük, Ad halinde kemer, meyan kemergah anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde (kara ulaşımı, taşıtlar) araba, oto, otomobil, makine anlamına gelir. İsveççe sözcük, Ad halinde (kara ulaşımı, taşıtlar) araba, oto, otomobil, makine anlamına gelir. Norveççe sözcük, Ad halinde (kara ulaşımı, taşıtlar) araba, oto, otomobil, makine anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde ay anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde bel anlamına gelir. Türkmence sözcük, Ad halinde Bel anlamına gelir.
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.