Türkiye Türkçesi Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Türkiye Türkçesi Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Türkiye Türkçesi kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Türkiye Türkçesinde emirber "emir-taşıyan, orduda subaya hizmet eden ulak" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Arapça amr "emir, buyruk" ve Farsça bar "getiren, taşıyan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için emir1, +ber maddelerine bakınız.
Türkiye Türkçesinde géŋe- "genişlemek" fiilinden +Iş sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: TS xv) Türkçe fiil Eski Türkçe kéŋ "geniş, yaygın, uzak" sözcüğünden +A- sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: Or, Kaş, TS xiv-xix) Bu sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kēn- "büyümek, artmak" fiilinden evrilmiştir.
Türkiye Türkçesinde çimdirik sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Batı Türkçesinde çımdı- veya çimdi- "çimdiklemek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: TS, Kıp)
Türkiye Türkçesinde üşbu sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Batı Türkçesinde üş "işte (işaret zarfı)" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şu maddesine bakınız.
Türkiye Türkçesinde bacı "kızkardeş, abla" sözcüğünden +? sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe sözcük Çağatay Türkçesinde aynı anlama gelen baca sözcüğü ile eş kökenlidir.
Türkiye Türkçesinde bunlayu sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe bu sözcüğünden +lAyU sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bu1, öyle maddelerine bakınız.
Türkiye Türkçesinde büge- "suyun önünü tıkamak" fiilinden +It sonekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe bük "engel, tıkaç" sözcüğünden +A- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bük maddesine bakınız.
Eski Türkçe çakır veya çağır "şarap" ve (İlk kullanımı: Kaş, TS xiv-xviii) Türkiye Türkçesinde keyif sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için keyif maddesine bakınız.
Türkiye Türkçesinde çigelek sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesinde çige "1. meyvenin etli ve sulu kısmı, 2. vişne" sözcüğünden +AlAk sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe çig "yaş" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için çiy maddesine bakınız.
Türkiye Türkçesinde yazılı örneği bulunmayan *dal-1 "sallamak, çalkamak, çırpmak" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen tal- fiilinden evrilmiştir.
Türkiye Türkçesinde damız "1. damla, 2. yoğurt vs. yapımında kullanılan maya" sözcüğünden +lIk sonekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe tam- "damlamak" fiilinden +Iz- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için damla- maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Türkiye Türkçesinde ayt- veya eyit- "söylemek" fiilinden +Iş- sonekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen ay- fiilinden +It- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ay- maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Türkiye Türkçesinde görk "görüntü, görünme, güzellik" sözcüğü ile eş kökenlidir. (İlk kullanımı: TS <1400) Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen körk sözcüğü ile eş kökenlidir. (İlk kullanımı: Kaş, İMüh) Bu sözcük Eski Türkçe kör- "görmek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gör- maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Türkiye Türkçesinde >> kökünden gelen kesinkes "katiyen" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe kes- fiilinden +In sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kes- maddesine bakınız.
Türkiye Türkçesinde >> kökünden gelen kösün- veya kösnü- "(dişi hayvan) azmak, kızışmak" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe köse- "istemek, iştahlı olmak" fiilinden +In- sonekiyle türetilmiştir.
Türkiye Türkçesinde ob- "gürültüyle yemek, yalayıp yutmak" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen op- fiili ile eş kökenlidir.
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.