Türkçe Ekler Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Türkçe Ekler Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Türkçe Ekler kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *saŕ "sarı" sözcüğünden +Ig sonekiyle türetilmiştir.
Ana Türkçe sāŕi- "yılan veya yılan balığı" fiilinden +gAn sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için saz1 maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe sid- "işemek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Ana Türkçe aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *si- fiilinden +Id- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için siy- maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Ana Türkçe ? sözcüğünden +gU sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Eski Türkçe üze "yön zarfı ve edatı" sözcüğünden +gArU sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *hüz- "üste çıkmak, satıhta olmak" fiilinden türetilmiştir.
Ana Türkçe aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *yaγ- fiilinden +Ik- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yan- maddesine bakınız.
Eski Türkçe yak-1 "yanda veya yakında olmak, yaklaşmak, yamanmak, yamacında olmak" fiilinden +In sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Ana Türkçe yā- fiilinden evrilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe yala- "iftira etmek, dil uzatmak, söz taşımak" fiilinden +In sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yalğa- "yalamak" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yalığ "dil" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yala- maddesine bakınız.
Eski Türkçe yarı- veya yaru- "ışımak, aydınlanmak" fiilinden +In sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Ana Türkçe yārı- fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için yan- maddesine bakınız.
Eski Türkçe yavrı- "zayıflamak, güçten düşmek" fiilinden +Ig sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yav- "küçük veya zayıf olmak, kötüleşmek" fiilinden +rI- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yavuz maddesine bakınız.
Eski Türkçe yayı- "çalkamak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yāyı- fiilinden evrilmiştir.
Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yā- "açmak, yayılmak" fiilinden +Iz sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yay- maddesine bakınız.
Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yul sözcüğünden +tUz sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için ışı- maddesine bakınız.
Eski Türkçe yok sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yoβ- "bitmek, yokolmak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.