Soğdca Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Soğdca Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Soğdca kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Farsça aynı anlama gelen mīve veya mēve ميوه z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen mēvak sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Soğdca aynı anlama gelen məγdē sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Farsça şikār veya şikar شكار/شكر z "av (av eylemi ve avlanan hayvan)" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Soğdca əşkar- veya şkar- "takip etmek, peşinden gitmek" fiili ile eş kökenlidir. )
Soğdca ajūn "yaşam, Budist inançta enkarnasyon" sözcüğünden alıntıdır. Soğdca sözcük Soğdca jaw- veya jū- "yaşamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷeiə-1 "yaşamak, canlı olmak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için can maddesine bakınız.
Hotan Saka dilinde aynı anlama gelen ttarkana sözcüğü ile eş kökenlidir. Sakaca sözcük Soğdca aynı anlama gelen tarχān sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hun dilinde aynı anlama gelen tarḳan veya tarχan sözcüğünden alıntıdır.
Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen paδrām veya Soğdca patrām "neşe, huzur, mutluluk, sükûn" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) yazılı örneği bulunmayan *pati- "geri, tekrar (önek)" ve Proto-İranca (Ana-İranca) yazılı örneği bulunmayan *rāma- "sükûn, barış ve mutluluk" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen rāma sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için ram maddesine bakınız.
Hotan Saka dilinde kaba "bir tahıl ölçeği, çanak" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (NOT: Sakaca sözcük Soğdca aynı anlama gelen kapç veya kapçē veya kapçīk sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) bir sözcükten evrilmiştir.
Soğdca aynı anlama gelen tikīn sözcüğü ile eş kökenlidir. Soğdca sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) yazılı örneği bulunmayan *takīna- "yiğit, cesur" sözcüğünden evrilmiştir.
Soğdca yazılı örneği bulunmayan *rōçag "oruç tutma" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Soğdca sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen rōzak sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Soğdca rōç "gün" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ruz maddesine bakınız.
Soğdca aynı anlama gelen χwatēn sözcüğü ile eş kökenlidir. Soğdca sözcük Soğdca yazılı örneği bulunmayan *χwatāw-ni sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Soğdca χwatāw "kral, hükümdar" sözcüğünden türetilmiştir. Soğdca sözcük Soğdca χwa "kendi" ve Soğdca tāw "güç, güçlü" sözcüklerinin bileşiğidir. Soğdca sözcük Hotan Saka dilinde χattuna "kraliçe" sözcüğünden alıntıdır.
Soğdca kand "şehir, kale" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Soğdca sözcük Hotan Saka dilinde aynı anlama gelen kanthā sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Soğdca but "Buda, Buda heykeli" sözcüğünden alıntıdır. Soğdca sözcük Sanskritçe buddha "1. uyanık, bilinç sahibi, ermiş, 2. Buda" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe bódhati "uyanmak, uyanık olmak, aymak, bilmek, bilinçli olmak" fiilinden türetilmiştir.
Soğdca tim veya timin "henüz, gene" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Soğdca χwatēn "kraliçe" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hatun maddesine bakınız.
Soğdca pəraġāş "cariye, köle kız" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Soğdca aynı anlama gelen χartarē sözcüğü ile eş kökenlidir. Soğdca sözcük Soğdca χar "eşek" sözcüğünden türetilmiştir.
Soğdca siçē veya siçāk "küçük bir ötücü kuş" sözcüğünden alıntıdır.
Önceki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.